Respect
PicHall

MVC DE BNPPF VLIERBOYS


Huishoudelijk reglement


INLEIDING

De gedragscode geldt voor alle leden.

Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen.

Iedereen die lid is of lid wil worden bij MVC De BNPPF Vlierboys moet van de gedragscode op de hoogte zijn.
Voor spelers jonger dan 18 jaar geldt bovendien dat ook de ouders op de hoogte moeten zijn van de gedragscode.

Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.


1. Algemene gedragsregels
2. Gedragsregels voor de spelers
3 Waardevolle voorwerpen
4. Ongeval en verzekering
5. Sancties


1. ALGEMENE GEDRAGSREGELS

Onze uitgangspunten

Op en rond het sportcomplex

Het sportcomplex wordt door de stad Brugge ter beschikking gesteld.
Door het betreden van de stedelijke sportinfrastructuur is iedere bezoeker onderworpen aan het huishoudelijk reglement en de van toepassing zijnde wetgeving en reglementen van de stad Brugge.

Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

Terug naar boven


2. GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELERS

De spelers zijn de kern van onze minivoetbalclub.

Hierna volgt een opsomming van de belangrijkste waarden en normen die voor alle spelers gelden:

Terug naar boven


3. WAARDEVOLLE VOORWERPEN

Waardevolle voorwerpen worden best thuis gelaten.

Bij diefstal is de vereniging en de stad Brugge niet verantwoordelijk.

Verloren voorwerpen zijn te bevragen bij de zaalwachter aan de ingang van het sportcomplex.

Terug naar boven


4. ONGEVAL EN VERZEKERING

Al onze leden zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid via een sportverzekering bij Ethias, voorheen OMOB. Deze verzekering dekt echter slechts het strikt noodzakelijke. Een eigen ongevallenverzekering kan een optie zijn.

Voor meer informatie over de Algemene en de Bijzondere Voorwaarden van deze verzekering, zie rubriek Verzekering.

Terug naar boven


5. SANCTIES

Overtreden van de gedragsregels leidt tot sancties opgelegd door het bestuur van MVC De BNPPF Vlierboys.
Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen.

Komt een speler niet naar de wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt het bestuur of deze speler aan de volgende wedstrijd mag deelnemen.

Terug naar boven