Verzekering
PicHall

MVC DE BNPPF VLIERBOYS


Verzekering tegen sportongevallen


INLEIDING

Alle leden van de club zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid via een verzekeringspolis sportongevallen bij Ethias, voorheen OMOB.

Deze verzekering dekt echter slechts het strikt noodzakelijke. Een eigen ongevallenverzekering is daarom eventueel een optie (bvb voor verzekering van tijdelijke arbeidsongeschiktheid).


WAT DOEN BIJ EEN SPORTONGEVAL?

Indien een speler een ongeval oploopt tijdens een wedstrijd of training waarvoor de tussenkomst van een dokter vereist is, dient als volgt gehandeld:

      1. Vraag aan de aanwezige clubverantwoordelijke een aangifteformulier ďVerzekering tegen lichamelijke
          ongevallen".
      2. De clubverantwoordelijke vult het luik [A] in en ondertekent het als clubverantwoordelijke.
      3. Het slachtoffer leest aandachtig luik [B], vult de gegevens van zijn ziekenfonds in of brengt een kleefbriefje van zijn
          ziekenfonds aan.
      3. De behandelende geneesheer vult luik [C] in en geeft het formulier ondertekend terug.
      4. Stuur het aangifteformulier onmiddellijk en ten laatste 8 dagen na het ongeval op naar Ethias
          (adresgegevens vermeld op het aangifteformulier).
      5. Na enkele dagen ontvang je instructies voor de verdere afhandeling van het dossier.
          De uitbetaling van de bedragen waarop u volgens de verzekering recht hebt, zal gebeuren door de
          verzekeringsmaatschappij.


WAARVOOR IS DE CLUB VERZEKERD?

De verzekering "Sportongevallen" omvat twee delen:

1. Burgerlijke aansprakelijkheid

    Verzekering van de materiŽle of lichamelijke schade die door de fout van een verzekerde wordt veroorzaakt aan een derde.

    Wie is verzekerd? De verzekeringsnemer als organisatie, het bestuur, de medewerkers en de aangesloten leden die
    wettelijk gedomicilieerd zijn in BelgiŽ.

2. Lichamelijke ongevallen

    Verzekering van de lichamelijke letsels (met uitsluiting van ziektes) die de verzekerde oploopt los van iedere
    aansprakelijkheidskwestie (bijvoorbeeld: spierscheuren, breuken,Ö).

    Wie is verzekerd? De bestuursleden, de medewerkers en de aangesloten leden die wettelijk gedomicileerd zijn in BelgiŽ.


ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van de polis kunnen geraadpleegd worden op www.ethias.be onder de rubriek "Sportongevallen".


BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE VERZEKERINGSPOLIS VAN MVC DE BNPPF VLIERBOYS

VERLEENDE WAARBORGEN*

Afdeling A: Burgerlijke aansprakelijkheid

    - Lichamelijke schade: verzekerd bedrag per schadegeval.
    - MateriŽle schade: verzekerd bedrag per schadegeval.

Afdeling B: Burgerlijke en strafrechterlijke verdediging
    - Burgerlijke verdediging: verzekerd bedrag zoals in afdeling A.
    - Strafrechterlijke verdediging: verzekerd bedrag per schadegeval.

Afdeling C: Lichamelijke ongevallen
    Behandelings- en begrafeniskosten:
    - in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen medische kosten.
    - tandprothese.
    - vervoerkosten van het slachtoffer.
    - begrafeniskosten.

    Vaste vergoedingen:
    - in geval van overlijden van het slachtoffer.
    - in geval van bestendige invaliditeit van het slachtoffer.
    - NIET VERZEKERD RISICO: tijdelijke ongeschiktheid van het slachtoffer.


*  De verzekerde bedragen en eventuele vrijstellingen of maximale bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer
    van de consumtieprijzen.
    De actuele bedragen kunnen geraadpleegd worden op www.ethias.be onder de rubriek "Sportongevallen/Waarborgen".