History
PicHall

HET BEGIN

Ddc

We schrijven 15 januari 1988: een koude vrijdag met een gemiddelde temperatuur van 2,9 °C en de ganse dag geen zon te zien. De net geen 29-jarige Dany Decramer,zie foto links, werkzaam in het toenmalig ASLK kantoor te Sint-Michiels en woonachtig in de Vlierstraat te Sint-Michiels, trekt ’s avonds naar een van zijn buren, “de man met het krijtje”, met de vraag: “wat zou je ervan vinden als we met een aantal buren en collega’s wekelijks een vriendschappelijk matchke minivoetbal zouden spelen?”.

Hij krijgt er een onvoorwaardelijk “IK DOE MEE” als antwoord.

Bij collega’s van de ASLK en leerkrachten van de nabije scholen vinden ze vrij vlug voldoende geïnteresseerden die willen meestappen in hun verhaal.

De geboorte van “De ASLK Vlierboys” was een feit.

De oorspronkelijke naam van de vereniging verwijst naar de collega’s van de ASLK en de buren van de Vlierstraat. En vermits het een exclusieve mannenclub is wordt er nog “boys” aan toegevoegd.

De mannen van het eerste uur: Dany Decramer, nog steeds voorzitter van de club, Ronny, Rik C, Joost, Johan V, Lieven, Joris, Jos, Marc VM, Albert, Dany V, Filip DF, Stefaan D, Filip D, Marc VP, Roland, Luc BM en Patrick, huidige ondervoorzitter van de club.

Om de kosten van zaalhuur en verzekering te dekken betalen de leden 100 BEF per maand. De truitjes worden ter beschikking gesteld door de Sportkring van de ASLK.

Vandaag zijn enkel voorzitter Dany, Jos en ondervoorzitter Patrick nog actief als speler.

OP ZOEK NAAR EEN SPORTHAL

Inkom

De allereerste wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 26 januari 1988 om 18u in de sporthal te Loppem.

Vanaf 6 september 1988 verhuizen de wedstrijden naar de sporthal “De Koude Keuken” te Sint-Andries.

Nog een jaar later wordt er gespeeld in de sporthal van het St-Lodewijkscollege in de Magdalenastraat te Sint-Michiels.

Voor het seizoen 1991-1992 wordt er teruggekeerd naar “De Koude Keuken”. Dit is tot op heden nog steeds de plaats van ontmoeting op dinsdagavond.

“De Vlierboys” zijn er ondertussen vaste wekelijkse huurders van de kleedkamers 7 en 8 of in 't brugs " de zevene en d'achte ".

Opvallend is dat beide kleedkamers, los van de samenstelling van de ploegen, een vast cliënteel hebben die er op hun beurt ook hun vaste plaats verworven hebben.HET SPEL

Bij “De Vlierboys” wordt er gespeeld zonder scheidsrechter. Fair-play en respect zijn de basisprincipes. De speler die een overtreding begaat of de speler die zich benadeeld voelt kan dit zelf aangeven door “FOUT” te roepen. Het spel wordt onderbroken en de spelers regelen onderling de eventuele meningsverschillen.

Het spelreglement van de Vlaamse Minivoetbal Federatie (VMF) dient als referentie in geval van betwistingen.

Iedereen respecteert de tegenstander en beseft dat hij niet ten koste van alles moet winnen. Het principe van de Vlierboys is: “elke week opnieuw de gezonde uitdaging aangaan met respect voor de tegenstander en de spelregels”.

DE SPELERS

Team1996

Er is weinig fotomateriaal van de Vlierboys beschikbaar maar hier toch een foto tijdens een tornooi van de ASLK-Sportkring West-Vlaanderen in 1996.

Duivel-doet-al Dany Decramer (staand op de foto) slaagt er aanvankelijk vrij goed in om wekelijks 2 volwaardige 5- of 6-tallen samen te stellen maar na verloop van tijd is er toch behoefte aan nieuwe spelers. De jeugd doet zijn intrede, aanvankelijk via zonen en schoonzonen van spelers en wat later ook met vrienden van de zonen en schoonzonen.

De drang bij “de jeugd” om de beste te willen zijn door kunstjes te vertonen botst wel eens met de ingesteldheid van de “ouderen” die vooral door samenspel proberen om meer doelpunten te scoren dan de tegenstander. Sommige leden nemen het ook niet zo nauw met stiptheid.

Anderen weten dan weer niet goed of ze om 7 uur in kleedkamer 8 moeten zijn of om 8 uur in kleedkamer 7.

Gevolg: discussies bij het verdelen van de ploegen, wedstrijden vangen pas aan na 10 à 15 minuten en vaak met ofwel te weinig ofwel teveel spelers. Een wedstrijd 7 tegen 7 was toen niet uitzonderlijk.

Enkele “anciens van het eerste uur” haken af wegens te grote leeftijdskloof tussen oud en jong.
Er was duidelijk nood aan een herstructurering.

3/11/1997 - ERKENNING ALS BRUGSE SPORTVERENIGING

PicSR

Met het oog op de viering van het 10 jarig jubileum vraagt het toenmalig bestuur op 18 augustus 1997 de erkenning als sportvereniging aan bij de Stad Brugge.

Om erkend te worden als Brugse sportvereniging dient de vereniging te voldoen aan de vereisten van het “Reglement voor erkenning en ondersteuning van sport in Brugge”.

Meteen ook de gelegenheid om orde op zaken te stellen met als doel de toekomst van de vereniging en vooral de wekelijkse match op dinsdagavond te verzekeren.

De besprekingen voor een herstructurering worden opgestart.

Op 3 november 1997 wordt de vereniging door de Stad Brugge erkend als Brugse sportvereniging.

1998-1999 - HERSTRUCTURERING EN NAAMSVERANDERING

De noodzakelijke herstructurering resulteert in 1998 in o.a. een afslanking van de ledenlijst. De spelers worden bovendien verdeeld in 2 categorieën. Enerzijds kernspelers die zich engageren om zoveel mogelijk op dinsdagavond aanwezig te zijn en anderzijds gastspelers die slechts beperkt beschikbaar zijn en door Dany kunnen opgeroepen worden bij een tekort aan kernspelers

Enkel de kernspelers betalen lidgeld.

De nieuwe structuur zorgt ervoor dat de spelvreugde bij de vaste kern terugkeert.

Toen in 1998 de ASLK volledig in handen van Fortis kwam en één jaar later de fusie van Generale Bank en ASLK tot de Fortis Bank leidde werd de naam van de vereniging gewijzigd in “De Fortis Vlierboys”.

2002-2003 - RAPPORTERING

Rapport

Iedereen WIL winnen maar weet ook dat je niet elke match MOET winnen. En zeker niet als er elke week met andere ploegsamenstellingen wordt gespeeld. Verliezen is niet erg als je maar tevreden kunt zijn van je eigen inzet.

Hoewel we als vereniging niet in competitieverband spelen bestaat er toch een gezonde competitiegeest tussen de leden. Het is Patrick Broucke, huidig ondervoorzitter, die in 2002 een rapportering van de wedstrijdresultaten opstart en meteen ook zorgt voor een gezonde voedingsbodem voor analyses en discussies na de match.

De eerste in de puntenrangschikking op het eind van het seizoen krijgt als beloning de gelegenheid om op de jaarlijkse ledenbijeenkomst een speech te geven. Het is een unieke kans om waardering uit te spreken voor de medeleden en de gebeurtenissen van het voorbije seizoen op een ludieke manier te belichten.

2008 20 JAAR VLIERBOYS

20 jaar

Sinds de oprichting in 1988 is het een jaarlijkse gewoonte om een etentje te organiseren met alle leden en partners.

In 2008 bestaat de vereniging 20 jaar en wordt er een feestelijk weekend georganiseerd. Na een leuke en sportieve tocht langs de Volksspelenroute in het Heuvelland gaat het richting Hazebrouck in Noord-Frankrijk voor een feestelijk diner met muzikale ondersteuning door Rik, onze Nestor en boegbeeld van "De Duitse Schlager.

Enkele herinneringen:

Volksspelen

2014-2015 - HERSTRUCTURERING NR 2: DE KEUZEHEER

Na meer dan 27 jaar de rekrutering van spelers op zich genomen te hebben verrast de voorzitter iedereen met volgende mededeling: ”Vanaf volgend seizoen doet de truitjeswasser van dienst ook de aanwezigheidsservice”.

Het was al jaren de gewoonte dat elk lid in een beurtrol van “truitjeswasser” gedurende één maand de sporttas met de uitrusting beheerde (truitjes, voetballen, reservebroeken, reservekousen,…). Deze taak werd nu aangevuld met de verantwoordelijkheid voor het oproepen van voldoende beschikbare spelers en de belangrijkste opdracht: het samenstellen van de ploegen.

De voorgaande jaren was er immers nu en dan wel wat kritiek op de verdeling van de ploegen. Dit gebeurde telkens net voor aanvang van de wedstrijd en zorgde bij sommigen soms voor ongenoegen en vooral teveel tijdverlies.

De vrijwilliger van dienst kreeg voor één maand de titel van “Keuzeheer”.

Door deze maatregel kreeg iedereen voortaan de kans om zelf gedurende één maand in eer en geweten een evenwichtige ploeg samen te stellen.

Zeer belangrijke regel: “ de beslissingen van de keuzeheer zijn niet voor discussie vatbaar “.

Na 1 jaar konden we besluiten dat deze werkwijze zijn vruchten had afgeworpen. De wedstrijden verlopen meestal evenwichtig met vaak een beslissend doelpunt in het laatste kwartier.

Een foto van de teams bij aanvang van het seizoen 2015-2016:

Team2015

2017 NAAMSVERANDERING

Ter gelegenheid van de statutenwijziging van 29 augustus 2017 wordt de naam van de vereniging gewijzigd in “MVC De BNPPF Vlierboys”

2018 - VLIERBOYS BESTAAN 30 JAAR

Vrijdag 16 november werd het 30-jarig bestaan van de Vlierboys gevierd tijdens het jaarlijks etentje.

De aanwezige leden en partners konden tijdens het aperitief kennis maken met enkele oude en ook enkele nieuwe leden.

Na de lekkere gegratineerde Sint-Jacobsnootjes werd naar jaarlijkse traditie het woord gegeven aan de laureaat van het puntenklassement van het afgelopen seizoen “the one and only, Mister President”: Dany!

In zijn eigen, naar eigen zeggen “bescheiden” stijl bracht hij de nieuwe leden en de partners op de hoogte van de de evolutie van de rijke woordenschat van 30 jaar Vlierboys”. Enkele legendarische woorden of zinnen: toenudiesendag, ’t is slichtverdeeld, “gens” en ’t was gin gens, je was uut en je was nie uut, den eersten is vo mien, me gon no ’t wuuf…

En om te besluiten ook een blik naar de toekomst: “de Vlierboys bestaan ongeveer 30-31 jaar! We kunnen concurreren met het onderzoek naar de bende van Nijvel ! Het is een feit dat de meerderheid van de Vlierboys niet lang meer zal voetballen, maar een etentje… dat zal altijd wel nog lukken!

Het diner werd verdergezet met naar keuze fazant of heilbothaasje en afgesloten met een moelleux van chocolade. Verder werden tot in de late uurtjes nog veel leuke herinneringen opgehaald.

Een sfeerbeeld:

30 jaar

DE TOEKOMST

Onze club bestaat uit een 25-tal leden, verdeeld over 3 groepen, kernspelers, gastspelers en ereleden. De gemiddelde leeftijd van onze kern- en gastspelers is respectievelijk 54 en 39 jaar.

Pyramid

Als we onze leeftijdspiramide van naderbij bekijken moeten we vaststellen dat de toekomst van onze minivoetbalclub zal afhangen van aanvoer van verse krachten.

Het ideale profiel is dat van een ervaren minivoetballer op leeftijd (vanaf 35 jaar) die samen met een enthousiaste groep leeftijdsgenoten op dinsdagavond wil samenkomen om een uurtje minivoetbal te spelen in een gemoedelijke sfeer.

Geïnteresseerden kunnen dit laten weten via e-mail naar info@vlierboysbrugge.be of kunnen gewoon eens langskomen op dinsdagavond in de Koude Keuken. Ze zijn altijd welkom tijdens de wedstrijd in de sporthal of na de wedstrijd bij de terugblik op de match in een lokale horecazaak.